Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luxotnf5/public_html/wp-content/themes/sahifa-child/functions.php on line 18
Какво включва застраховката автокаско и за кого е подходяща - Luxotica
Водещи новини
автокаско

Какво включва застраховката автокаско и за кого е подходяща

Днес можем да се възползваме от различни видове застраховане, които да ни дадат сигурност и спокойствие. Имаме реална възможност да обезпечим живота си, възползвайки се от ефективни застрахователни продукти с добро покритие. Такава е и все по-предпочитаната застраховка автокаско, която се прави всяка година и няма задължителен характер. Каско покрива щети вследствие от природни бедствия, ПТП, кражба, вандалски прояви и прочее. Може да бъде пълно или частично, като този вид застраховка е силно препоръчителна за по-новите автомобили, но и не само. 

Кой може да сключи застраховка “Автокаско”

Всеки собственик на автомобил би могъл да сключи автокаско. То може да бъде комбинирано и с други видове застрахователни продукти, които отново са с доказана ефективност в събитията-обект на застраховането. Преди подписването на полицата се извършва изчисляване на сумата въз основа на действителната стойност на колата. Последното се случва с помощта на експертна оценка или чрез представянето на документи/каталожна информация. Автокаско важи за срок от една година и може да бъде подновено по желание на собственика на автомобила. 

Какво покрива тя

Автокаско е вид инвестиция с висока възвръщаемост, когато някое от следните застрахователни събития настъпи:

 • Автомобилът е откраднат или е бил обект на злонамерени действия от трети лица;
 • Колата е била повредена в резултат на природни бедствия, като пожар, наводнения, градушки и др.;
 • Във възникнала експлозия;
 • При настъпило ПТП, дори и ако е по вина на застрахования. 

За самото сключване на застраховката е нужно да бъдат представени документи, като талон на колата, талон за извършен годишен технически преглед и документ, който потвърждава покупката на автомобила (фактура). Застрахованото лице трябва незабавно да извести компетентните органи, ако някое от гореизброените събития настъпи, изисквайки релевантната документация. Освен това, Застрахователят също трябва да бъде уведомен в срок от 24 часа, ако е налице кражба; и в срок от пет дни при наличието на останалите събития. 

Как се изчислява

Изчисляването на каско може да се извърши и онлайн, което ще Ви даде предварителна информация за сумата за плащане. За целта е необходимо да попълните следната информация:

 • Данни на шофьора;
 • Марка и модел кола;
 • Регистрационен номер;
 • Вид гориво;
 • Година на производство;
 • Действащи застраховки;
 • Вид плащане и др.

В сайта на I&G insurance brokers ще откриете какво е нужно, за да сключите застраховка каско за своя автомобил, която може да бъде направена в желания от Вас срок.