Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luxotnf5/public_html/wp-content/themes/sahifa-child/functions.php on line 18
5 неща за проверка преди покупко-продажба на имот
Водещи новини

5 неща, които да проверим преди да купим имот

При покупката на недвижим имот се изисква повишена бдителност, която ще ви предпази от измами и крадци. За целта е необходима проверката на юридическата чистота на закупуваното имущество. От Bazar.bg твърдят, че за това не е необходимо да сте специалист и дават 5-те основни неща, на които е редно да се обърне внимание преди сключването на сделката.

Покупко-продажба на имот

Защо е важно да се внимава при покупката на имот?

Придобиването на недвижимости представлява най-сложната категория гражданскоправни отношения, поради необходимостта от предварителна проверка на „чистотата“ на сделката. Това е особено важно, тъй като многото пари, съпътстващи покупко-продажба на имоти, са притегателна сила за измамниците и крадците. Подобни хора са доста изобретателни в измислянето на измами, така че е редно да сте много бдителни, за да си гарантирате спокойния сън след това.

Какво представлява покупката на имот?

След изтощителните огледи и нелеките преговори се стига до подписване на договор, предварителен договор и такъв за отпускане на кредит. За финализиране на сделката се стига и до сключването на нотариален акт. Ако покупката е чрез ипотека, се изготвя и съответната документация в полза на финансиращата това придобиване банка.

Преминавайки през множеството етапи по пътя на успешната сделка, купувачът често се среща с такива хора, като брокери, самия продавач, банката, адвоката, нотариуса и т.н. Когато е необходим постоянен контакт с отделните лица и съгласуване на всички елементи по сделката, човек се изморява да брани интересите и сигурността си, удовлетворявайки всички страни, често прави пропуски и се превръща в най-уязвимото звено.

Какви проблеми могат да възникнат?

Многобройните пречки могат да се синтезират в няколко категории. Една от тях е правната. Поради сложността на сделката по покупка на имот, много потребители не „виждат“ заплахите и опасностите, криещи се в това. Най-големият риск от решението да не наемате юрист, е заплахата от загубата на собственост върху придобитото жилище.

Другата категория при покупката на имот са проблемите свързани с характеристиките на имуществото и техническата документация към него. Такива проблеми не застрашават собствеността, но могат да доведат до значителни допълнителни финансови разходи. Сред най-често срещаните е неразрешеното преустройство.

Знаете ли че един от най-често срещаните правни капани при покупка на имот са фалшивите документи? Такива се изготвят от странични лица, които не са собственици. Пълномощното е един документ, който е направен от престъпниците, които се занимават със самотни възрастни хора, сираци и инвалиди. Така истинският собственик не знае нищо за продажбата на жилището му или той е вече мъртъв.

За какво да внимавате преди покупка: 5 важни неща за проверка?

Никога не съжалявайте за времето, което ви е коствало проверката на следните пет неща, преди покупката на имот. Те ще се отплатят, като ви осигурят спокоен сън и успешни сделки особено ако търсите жилище онлайн в сайтовете за обяви:

  • уверете се, че притежавате документите за собственост – собственикът има ли право на собственост над жилищната площ? Той трябва да ви представи договор за продажба, дарение или замяна. Обърнете внимание за наличието на корекции, които не са заверени от всички страни по договора пред нотариус. Има ли следи от изтриване на текст или фалшифициране? Прочетете внимателно договора, даващ на продавача права на собственик върху апартамента. Споменава ли се в него, че при неспазване на изискванията, сделката може да бъде прекратена, има ли други наследници?;
  • проверете историята на жилището – важно е кои са били предишните собственици, дали през последните години е имало забрани за сделка, конфискации на имущество и други неприятни факти. Може да откриете, че е имало съдебен конфликт заради тази къща и собственикът не може да покаже съдебно решение, с което неговите права на собственик са потвърдени. Ако оправданието е, че процесът все още е в ход и не е приключил, по-добре се въздържайте от покупката на имота към момента;
  • потвърдете самоличността на продавача – експертите не съветват да правите покупка на имот чрез пълномощник. Във всеки един случай трябва да имате работа със собственика, на който да проверите личната карта и да се уверите в неговата самоличност;
  • съответстват ли документите с жилището – уверете се, че не са извършвани преустройства, без необходимите разрешителни. Ако са предприети подобни действия, в последствие може да имате сериозни проблеми. Преустройството, без нужните разрешения, представлява административно нарушение, за което ако се изповяда сделка по покупка на имота, вие ще носите отговорност;
  • проверете правата на собственост на всички трети страни – информирайте се, дали освен продавача има и други наследници собственици на дома. Запазват ли си правата да живеят в него след продажбата? Продаващият недвижимото имущество може да се кълне, че регистрираното лице живее в другата част на планетата и че никога няма да има претенции или е в Америка от дълго време. Не се хващайте на подобни уловки, тъй като това са големи рискове.

Проверявайки тези 5 неща, преди покупка на имот, ще ви даде увереността, че вие сте единственият собственик и той принадлежи лично на вас. 

Какви допълнителни действия да предприемете за защита?

Много е важно предварително да знаете, дали съответното жилище е освободено от тежести, като залог, ипотека и т.н. Платени ли са всички данъци сгради до момента? Непременно направете предварителен оглед и обърнете внимание за наличие на влага и следи от присъствие на насекоми, гризачи и други нежелани гости. Необходимо ли е да се правят ремонти или просто се изисква козметична поддръжка, как това ще се отрази на цената? Вижте състоянието на таваните и стените, кои мази можете да ползвате?

Всичко това е необходимо, за да сте уверени, че интересите ви са защитени, както и вашата сигурност. Много е важно да знаете, че правото на собственост е термин с широки правни тълкувания и има множество елементи за изпълнение, преди придобиването му. Много купувачи, поради непознаването на материята и юридическата част, стават обект на измами и затова, непременно се препоръчва използване услугите на компетентни лица, които да ви представляват.